Elaine N. Aron,

definieert hooggevoeligheid als een normale karaktereigenschap

Elaine Aron, psychotherapeut en zelf een HSP, combineerde wetenschappelijk onderzoek met haar ervaringen als therapeut en schreef toegankelijke en bruikbare boeken voor HSP's én voor de mensen in hun omgeving.


Je bent niet beter of slechter dan andere mensen, gewoon anders. Net als elke andere eigenschap heeft het hebben van een bijzonder verfijnd zenuwstelsel positieve en negatieve kanten.

Hoogstwaarschijnlijk houdt je negatieve kant je veelvuldig bezig, jammer. Dat werd je waarschijnlijk zo aangeleerd, omdat je omgeving destijds niets van hooggevoeligheid wist en je er niet over kon vertellen.

De eigenschap hooggevoeligheid berust op een hoog sensitief zenuwstelsel. Zenuwen en zintuigen vangen subtiele signalen op, die in de hersenen verwerkt worden. Ergens in het proces van verwerking, tussen het binnenkomen van een prikkel en het verwerken ervan door de hersenen, loopt het bij hooggevoelige personen anders dan bij de meeste mensen.

De informatieverwerking van hooggevoelige personen werkt uitgebreider en nauwkeuriger dan bij de gemiddelde mens. Net als bij autistische mensen is de waarneming van hooggevoeligen soms zo intens en krachtig dat het onprettig en pijnlijk wordt.

Kenmerkend voor een hooggevoelig iemand is, dat hij grondiger bestudeert, bezint en overweegt; hij houdt ervan en heeft het nodig uitvoerig te reflecteren op de dingen die hij of zij meemaakt. Zie het zo; de ene mens heeft een superintelligent brein, de ander een uitzonderlijk atletisch lichaam en jij hebt een bijzonder verfijnd zenuwstelsel – naast je andere talenten.