Een ontmoeting met jouw Ziel

In dit leven heeft de mens op basis van zijn Dharma gekozen een PAD te gaan.  Op dit PAD wordt de mens ook geconfronteerd met ziek-zijn. Ziek-zijn heeft een verbintenis met de Ziel op basis van het bewustzijn. 

De huidige geneeskunde kent nagenoeg geen antwoorden op de oorzaken van ziek-zijn. Dit is logisch! De huidige geneeskunde houdt geen rekening met het bestaan van een Ziel. De Veda’s, een Hindoe wijsheid van meer dan 10.000 jaar jong, beschrijft op verschillende wijzen de Al-beZIELing. 

Wie wel een oorzaak heeft gegeven voor minstens 90% van alle ziektegevallen is Dr. Ryke Geerd Hamer. Bij  het achterhalen van de oorzaak speelt een deel van de Ziel of het bewustzijn, in dit geval het mentaal lichaam, een nadrukkelijke rol.

De oorzaken van ziek-zijn en hoe ons lichaam op allerlei soorten conflicten reageert, heeft Dr. Hamer beschreven op basis van de 5 biologische wetten. Deze wetten zijn getoetst aan meer dan 40.000 onderzoeken. Deze wetten worden toegepast binnen de Germaanse geneeskunde (GNM). Deze heelkunde is op 105 punten verifieerbaar.

 Bij verschillende gelegenheden heb ik diverse mensen geïnformeerd omtrent de zuiverheid - en werking van deze heelkunde. Sommige Zielen mocht ik zelfs een handreiking geven omtrent de oorzaak van hun fysieke en mentale "gezondheid" en hen, met deze kennis,  tot heling laten komen.

Van verschillende ziekten hebben dus 90% een directe relatie met de psyche: het bewustzijn of de Ziel.

De omgeving, maar ook de betrokkene zelf, reageert dikwijls  met de opmerking “Het zit tussen de oren.” Dit is daadwerkelijk juist. Dr. Hamer heeft middels de GNM en de  5 BN vastgesteld, dat bij ieder conflict ook één van de 6 delen van de hersenen wordt betroffen.

Het bewustzijn is de informatiedrager van onze Ziel. Ook speelt een rol, dat er bij elke "ziekte" een synchroniciteit is : een parallelle gebeurtenis in het leven, waarvan men zich pas achteraf bewust wordt. Een gebeurtenis om het bewustzijn te verhogen. Dr. C.G. Jung zegt daarom: "Alles waarvan we ons niet bewust zijn, komt terug onder de vorm van het lot!" 

De zelfheling van het lichaam door het omdenken van  jouw bewustzijn.

Ontdek het wonder van de biologie in jouw Lichaam, want …..

wanneer de huid van jouw gevoel het Licht van jouw Ziel dooft, zal jouw lichaam als reactie daarop jouw verborgen denken tonen.

 

Info :  06-15160701 – Boudewijn Blum  www.flower-wood.nl

Aanmelden :  boudewijn-blum@hotmail.com

 

Bureau voor gezondheidsontwikkeling

van 

Marion van den Waardenberg 


(Deze pagina is in ontwikkeling)

 

Wil je nu al meer weten over gezondheidsontwikkeling met onderstaande link kom je op de website van Marion en alle informatie.

http://www.gezondheidsontwikkeling.nl