2. mrt, 2019

Homo sapiens...

 

Mensen zijn sociaal van aard

Ze zijn bijzonder bedreven in het gebruik van communicatiemiddelen voor zelfexpressie, uitwisseling van ideeën en organiseren. 

Mensen creëren complexe sociale structuren, die bestaan uit talrijke samenwerkende en concurerende groepen, die uiteenlopen van families tot naties. Wat de samenleving van mensen uniek maakt, is dat het belang van verwantschap een veel minder dominante rol speelt. Mensen leven grotendeels met elkaar samen op niet-verwante basis, waardoor een individu deel kan uitmaken van verschillende groepen, en binnen iedere groep een andere rol kan innemen. De sociale interacties tussen mensen hebben een grote variëteit aan tradities, rituelen, ethiek, normen, waarden en wetten tot stand gebracht, die samen de basis vormen voor de menselijke samenleving. (Tekst; Wikipedia)

Mensen blijven mij verbazen.....we zeggen vaak "het is maar goed dat we allemaal anders zijn", maar zou het niet veel eenvoudiger zijn als we wel allemaal het zelfde zijn. Voor mijn gevoel zou communiceren dan vaak veel eenvoudiger zijn en zouden we elkaar sneller en beter begrijpen en verstaan. Ik kan soms in shock zijn hoe, wat en wanneer mensen uitspraken doen. Wat zou het ontzettend veel frustratie schelen als we allemaal en altijd rekening houden met hoe, wat en wanneer we communiceren en met wie.

Er zijn mensen die altijd het juiste lijken te zeggen op elk gewenst moment.  Deze mensen bewonder ik iedere keer weer. Helaas zijn er ook mensen die het tegenovergestelde presteren. Met name deze mensen, kunnen mij met stomheid verbazen. Hoe is het toch mogelijk dat mensen elkaar willens en wetens pijn doen met woorden. Dagelijks doen we niets anders dan communiceren en waarom worden we dan zo vaak verkeerd begrepen. Baart oefening hier geen kunst?

Zelf kan ik er ook wat van. Heen en weer geslingerd door op gelegde emoties, verlies ik ook mijn norm van wat wel en niet kan met communiceren. En dan van kwaad tot erger laat ik me verleiden tot het zeggen van de meest vreselijke dingen. Vaak ook nog tegen de mensen die het dichtst bijstaan en waar je het meest van houdt. Ik zou willen dat we allemaal dezelfde taal spreken uit liefde en zeker geen verwijten, want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde;

in harmonie gelukkig samenleven!