25. jan, 2017

Heerlijk Hoog Sensitief...

Ook voor mijn behandeltraject tegen borstkanker, beschikte ik niet over de energie om alles te kunnen doen wat ik wilde. Mijn gezinsleden weten niet beter dan dat ik altijd moe ben, maar nu is het anders, erger, nu kan ik niet anders dan eraan toegeven, want deze vermoeidheid is niet alleen niet heel veel kunnen doen, maar ook tot in het diepste van je lijf voelen, dat je niet anders kunt dan rust nemen.

Door mijn hoog gevoeligheid ben ik gewend veel energie te verliezen aan altijd druk in mijn hoofd te zijn, zeer gevoelig voor stemmingen en snel overprikkelt te raken. Hoewel ik hoog sensitief zijn altijd als een last heb ervaren, lijkt het zich nu om te zetten in een continu bewust zijn van bepaalde beperkingen en daar dan ook het waardevolle van kunnen inzien. Nu het echt niet gaat, lijkt het wel of ik me er makkelijker aan kan overgeven en de gave van het hoog sensitief zijn, als iets moois kan ervaren. Door mezelf verplicht rust op te leggen, heb ik ontdekt dat creatief bezig zijn energie geeft. Gedwongen rust levert zelfs energie op, hoe fijn is dat? Of is het bewust zijn ten gevolge van het overleven van een dodelijke ziekte?

Wat betekent het als je hoog gevoelig bent? 

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hoog gevoelig’ of ook wel HSP, ‘Highly Sensitive Person’.

 Hoog gevoelige mensen weten feilloos wat zich in hun omgeving afspeelt door hun fijn gestemde antenne. Bij een teveel aan invloeden van allerlei aard komen deze personen in de problemen: (chronische) vermoeidheid, burn-out etc. Daar tegenover staat dan weer dat ze meer liefde ervaren, mooiere dromen hebben dan anderen, meer kunnen genieten en diepe dankbaarheid kunnen ervaren. Het leven wordt als HSP nou eenmaal veel intenser ervaren. Met alle voor- en nadelen hiervan.